Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws omtrent VVPAO.

 • Nascholing 17 juni 2024; visitatie in de zelfstandige psychiatrische praktijk

  Deze nascholingsavond gaat over de ins en outs van de kwaliteitsvisitatie. Het hoe, wat en waarom. Elke ZGP heeft ervaring met visitatie en de ervaringen zijn zeer wisselend.  Deze avond gaat over het werk van de visiteurs, de ervaringen van zowel visiteurs als gevisiteerden, de visie vanuit de commissie kwaliteitsvisitatie, de situatie tot recent en de […]

  lees verder

 • POP-poli 25 maart 2024 VVPAO-nascholing

  Wat moet u weten bij de behandeling van vrouwen met psychiatrische kwetsbaarheid die zwanger zijn of willen worden Spreker: Marië Nijpels, psychiater POP-poli OLVG Voor inschrijven zie Agenda

  lees verder

 • Voorlichtingsavond Nederlandse Psychoanalytische Vereniging op 7 februari 2024

  Betreft: De opleiding tot Psychoanalyticus voor volwassenen en/ of kinderen enadolescenten.De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV) verzorgt een door deInternational Psychoanalytical Association (IPA) erkende opleiding totpsychoanalyticus voor volwassenen en kinderen /jeugdigen.Doel van deze opleiding is het zelfstandig kunnen verrichten van zowelpsychoanalyses als ook van psychotherapie “on analytic lines”.Tot de opleiding kunnen worden toegelaten:a. zij die in […]

  lees verder

 • Nascholingsdata 2024

  Noteer de data vast in uw agenda: Maandag 18 maart 2024 Maandag 17 juni 2024 Maandag 16 september 2024 Maandag 2 december 2024

  lees verder

 • Nascholing en presentatie 27 november 2023 : PTSS en EMDR door Sjef Berendsen

  Titel: intensieve behandeling van (complexe) PTSS en nieuwe ontwikkelingen in detoepassing van EMDR o.a. bij persoonlijkheidsstoornissen. Programma 19.00 uur Sjef Berendsen Inleiding over Complexe PTSS en nieuwe ontwikkelingen in detoepassing van EMDR o.a. bij persoonlijkheidsstoornissen. Indicaties voor EMDR20.00 uur Pauze20.30 uur Casuïstiek / wanneer verwijzen naar Psyctrec/ samenwerken en afstemmen, mogelijkheden voor consultatie21.30 uur Afsluiting […]

  lees verder

 • Nascholing 18 sept 2023 – Cluster C

  Evidence based behandelen bij Cluster C persoonlijkheidsproblematiek In deze presentaties willen we een overzicht geven van de actuele stand van zaken over cluster C-persoonlijkheidsstoornissen. Deze persoonlijkheidsstoornissen zijn met een prevalentie van 3-9% onder de algemene bevolking en bij meer dan de helft van de patiënten met stemmings-, angst- en eetstoornissen de meest voorkomende vorm van […]

  lees verder

 • Nascholing 19 juni 2023 – Tegenoverdracht

  Tegenoverdracht: hoe herken je het en wat doe je ermee? Onder tegenoverdracht worden gevoelens van de behandelaar ten opzichte van de patiënt verstaan. Zij hebben met de patiënt, onszelf en/of beiden te maken. Heftige tegenoverdracht kan een goede behandelrelatie behoorlijk in de weg zitten. Zo kan je zó erg meeleven met de patiënt, dat je te […]

  lees verder

 • Nascholing 20 maart 2023 – mensen met een ernstige psychiatrische aandoening

  Het is in de geschiedenis van de VVPAO nog nooit voorgekomen dat we in 1 sessie 2 voormalig A-opleiders hebben kunnen strikken om hun kennis over EPA patiënten met ons te delen; collega’s Ad Kaasenbrood en Lex Wunderink. 16.30-18.45  Het aardige van moeilijke mensen 16.30 –17.00 Facts & Figures                                                                     Waarom is EPA zo belangrijk?                                                                    […]

  lees verder

 • Nieuwsbrieven

  Hieronder treft u een link naar de nieuwsbrieven:

  lees verder