Lid worden

Lid worden van de VVPAO kan wanneer men:

 • Vrijgevestigd psychiater is, binnen, maar ook buiten, Amsterdam
 • Zich ooit vrij wil vestigen, dus elke psychiater die het overweegt
 • In opleiding is tot psychiater

Op dit moment heeft de vereniging circa 176 leden. De lidmaatschapskosten zijn €100 p.j. (aftrekbaar). Met het lidmaatschap draagt u vooral bij aan het in stand houden van dit netwerk. Het netwerk bestaat uit de leden, de nascholingen/bijeenkomsten, de website/ledenpagina en de mails.

De ledenlijst van de VVPAO Amsterdam biedt leden de gelegenheid met elkaar in contact te treden.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dat de contactgegevens van de leden voor acquisitie door derden worden gebruikt.

Deze lijst betreft alleen leden die toestemming hebben gegeven de praktijkgegevens te publiceren. Neem voor wijzigingen contact op met de ledenadministratie via info@vvpao.amsterdam.

Inschrijven als lid
Onderstaand formulier is geen aanmeldformulier voor patiënten die een psychiater zoeken. U dient zich tot uw huisarts te wenden of direct een aangesloten psychiater benaderen.
Inschrijven als lid

Wat doet de VVPAO?

Klachtencommissie

De VVPAO neemt deel aan de Klachtencommissie Arkin en GGZ in Geest. Twee leden van de VVPAO hebben zitting in de klachtencommissie.

De VVPAO verspreid relevante informatie per mail onder haar leden en probeert antwoorden te vinden op vragen van haar leden.

Activiteiten

Er worden minimaal vier nascholings-avonden per jaar georganiseerd in Amsterdam, zo mogelijk samen met:

 • Amsterdamse huisartsen (AHV) en
 • Amsterdamse Vrijgevestigde Psychotherapeuten (RVVP)

Ondersteuning

 • Voor nieuwe leden
 • bij intervisie, kwaliteitsvisitatie, materiële controle en inspectiecontrole
 • bij keuze softwareprogramma en organiseren softwaregroepen
 • organiseren waarnemingsgroepen
 • bij klachten of suïcide in de praktijk
 • bij boekhouding en belasting problemen