Software

Op deze pagina vind u meer informatie over software voor elektronische patiëntendossiervoering voor vrijgevestigde psychiaters. Hoewel de VVPAO geen adviezen mag geven over de aanschaf van een EPD kunnen we wel een aantal punten noemen waarop gelet moet worden bij het zoeken naar een EPD. Hopelijk heeft u daar wat aan. Daarnaast geven we hieronder de adressen van de EPD’s die wij kennen. Mocht u op een van beide punten aanvullingen weten dan horen wij dat graag.

Voordat u een systeem aanschaft is het verstandig om een keer te gaan praten met een huidige gebruiker. Zodra de VVPAO website is toegerust met een besloten gedeelte zullen we aan de leden vragen daar de naam van hun softwaresyteem te plaatsen zodat u eventueel met een van de gebruikers contact kunt opnemen.

Waarop te letten bij de aanschaf van een EPD?

 • Er zijn zgn. webbased (online) softwareleveranciers en stand alone softwareleveranciers. Bij online software worden de dossiers en daarbij behorende gegevens bewaard op een server van de softwareleverancier en wordt er gebruik gemaakt van beveiliging verbinding, middels gebruikersnaam, wachtwoord of uzi pas of USB stick. Bij stand-alone software worden de dossiers en daarbij behorende gegevens bewaard op de computer van de gebruiker.
 • Sommige software is geschikter voor het voeren van een solopartij, andere voor een groepspraktijk of een instellingsachtige praktijk.
 • Gebruiksvriendelijkheid.
 • Neem iets waar een collega goede ervaringen mee heeft.
 • Sommige software heeft alleen een dbc declaratie mogelijkheid.
 • Sommige softwareleveranciers houden de ontwikkelingen in de ggz bij en passen hun programma’s daarop aan, anderen bieden alleen een declaratiemodule en al dan niet een dossier aan maar richten zich niet specifiek op de ggz.
 • Kans op faillissement van de softwareontwikkelaar.
 • Integratie van elektronisch voorschrijf systeem. Sinds 1 januari 2012 is door de inspectie van de gezondheidszorg verplicht gesteld een elektronisch voorschrijfsysteem te hanteren. Controle hiervan zal in 2013 aanvangen.
 • Beschikbaarheid van een ROM portaal die geïntegreerd zou kunnen zijn in het elektronisch patiëntendossier. Voorbeelden van ROM portalen zijn Telepsy, NetQ van Reflectum. De Nederlandse vereniging voor psychiatrie adviseert Telepsy. Sommige softwareleveranciers bieden bepaalde vragenlijsten voor het ROM gebeuren.
 • Beschikt de EPD over een medisch patiëntendossier gekoppeld aan een patiëntregistratiesysteem.
 • Beschikt uw EPD over in te richten zorgprogramma’s?
 • Beschikt uw EPD over een workflowfunctie bij de zorgprogramma’s waarbij registratie van een verrichting
  leidt tot het automatisch in gang zetten van een vervolgproces?
 • Beschikt de EPD over de mogelijkheid van koppelen van, registreren van (verrichtingen per zorgactiviteit)
  en factureren van GGZ DBC’s?
 • Beschikt de EPD over een planningsfunctie voor het maken en wijzigen van afspraken met zorgverlener
  en patiënt?
 • Kent het systeem een versnelde functie voor crisisverlening?

Enquete

In 2010 is er een enquête gehouden onder de leden van de VVPAO.
Van de 54 respondenten die de enquête in 2010 hebben ingevuld gebruikten:
 • 10 leden Medicore
 • 3 leden Epos
 • 1 lid Microsoft
 • 5 leden Mentaal Beter Services (deze bestaat niet meer en is overgenomen door Medicore)
 • 8 leden ASI perplex
 • 6 leden Administratie Direct (sinds kort Extenzo genaamd) van 1Np
 • 2 leden software van de heer P. Posthumus
 • 6 leden Webvis (deze bestaat niet meer)
 • 2 leden RAAM (= DBC van Winbase)
 • 1 lid software van WP office
 • 1 lid Form Sys
 • 1 lid software van Google
 • 1 lid THERAD DBC van Prof Handle
 • 5 leden gebruikten geen software.

Online software pakketten

WinBase Groep BV

Nieuwe Gracht 35
2011 NC Haarlem

T: 088 – 946 22 73
F: 088 – 946 22 49
E: info@winbase.nl
W: www.winbase.nl

Medicore Software B.V.

Kanaalweg 29
3526 KM Utrecht

T: 030 – 60 70 200
Helpdesk: 030 – 60 70 202
E: info@medicore.nl
W: www.medicore.nl

Extenzo van Data Medicare / Stichting 1Np

Gallesplein 3-5
3221 AB Hellevoetsluis
W: www.1np.nl

VCD (online DBC)

Postbus 917
9700 AX Groningen

T: 050 – 597 55 00
E: info@vcd.nl
W: www.vcd.nl

Zilos zgp services (EPOS)

Beeklaan 339
2562 AJ Den Haag

T: 070 – 3628344
E: info@zilos.nl
W: www.zilos.nl

ManageWare Pro

Postbus 568
3700 AN Zeist
T: 030 – 692 5701

E: info@managewarepro.nl
W: www.managewarepro.nl

Careweb12Care

Willem de Zwijgerstraat 1 a
3583 HA Utrecht

T: 030 – 251 84 11
E: info@careweb.nl
W: www.careweb.nl

Fairware

Noord Esmarkerrondweg 424
7533 BH Enschede

T: 053 – 4365030
E: info@fairware.nl
W: www.fairware .nl

PCDatasystems PCD

Postbus 83
3890 AB Zeewolde

T: 036 – 5235040
E: info@pcdatasystems.nl
W: www.pcdatasystems.nl

Stand alone software pakketten

WinBase Groep BV

Nieuwe Gracht 35
2011 NC Haarlem

T: 088 – 946 22 73
F: 088 – 946 22 49
E: info@winbase.nl
W: www.winbase.nl

Perplex Allround Services Int. BV

Bruynvisweg 2-A
1531 AZ Wormer

T: 075 – 711 27 20
E: support@asi.nl
W: www.asi.nl

Intramed B.V.

Noordkade 94
2741 GA Waddinxveen

T: 0182 – 621 145
E: info@intramed.nl
W: www.intramed.n

Excellent GGZ (Excel-based)

E: ggz.excellent@gmail.com
W: www.excellent-ggz.nl

ManageWare Pro

Postbus 568
3700 AN Zeist

T: 030 – 692 5701
E: info@managewarepro.nl
W: www.managewarepro.nl