Nascholing en presentatie 27 november 2023 : PTSS en EMDR door Sjef Berendsen

Titel: intensieve behandeling van (complexe) PTSS en nieuwe ontwikkelingen in de
toepassing van EMDR o.a. bij persoonlijkheidsstoornissen.


Programma

19.00 uur Sjef Berendsen Inleiding over Complexe PTSS en nieuwe ontwikkelingen in de
toepassing van EMDR o.a. bij persoonlijkheidsstoornissen. Indicaties voor EMDR
20.00 uur Pauze
20.30 uur Casuïstiek / wanneer verwijzen naar Psyctrec/ samenwerken en afstemmen, mogelijkheden voor consultatie
21.30 uur Afsluiting

Spreker:
Sjef Berendsen is klinisch psycholoog, psychotherapeut en algemeen directeur van
PSYTREC, Psychotrauma Expertise Centrum. Sinds 2015 is hij verbonden aan PSYTREC
waar hij met zijn team mensen met een complexe posttraumatische stressstoornis
behandelt. Hiervoor was hij werkzaam bij het Instituut voor Psychotrauma als adjunct-directeur en coördinator van het landelijk dekkende netwerk van BIG geregistreerde klinisch, GZ-psychologen en psychotherapeuten.
Hij behandelde mensen met een acute posttraumatische stressstoornis, verzorgde de
acute opvang van mensen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt en
adviseerde instellingen en bedrijven ten tijde van crises. Zo was hij als crisisadviseur/
opvanger betrokken bij de MH17 en in het verleden bij de Bijlmerramp, de Tsunami, de
Turkish Airline crash, het vliegtuigongeluk in Tripoli en de schietpartij in Alphen a/d
Rijn.
Hij is tevens supervisor bij de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie en trainer en supervisor bij de Vereniging EMDR Nederland.
Toelichting programma:
Een inleiding en uiteenzetting over de intensieve behandeling van (complexe) PTSS bij
PSYTREC, met klinische voorbeelden, en over nieuwe ontwikkelingen in de toepassing van EMDR o.a. bij persoonlijkheidsstoornissen.
Relevant voor de zelfstandig gevestigde psychiater om geschikte patiënten met PTSS
te herkennen en adequaat, doelgericht en efficiënt te kunnen verwijzen en te weten wanneer verwijzen geïndiceerd is. Daarnaast om te weten voor welke indicaties behandeling met EMDR inmiddels ook een optie is of wellicht gaat worden.
Leerdoelen zijn het opdoen van kennis over (complexe) PTSS, behandelmogelijkheden, de inzet van EMDR in brede zin en bij PSYTREC in het bijzonder. Kennis opdoen over nieuwe indicaties voor EMDR zoals bij persoonlijkheidsstoornissen.

«
»