Vind een psychiater

Aansluiten bij VVPAO

Wat doet VVPAO

Deze website is bedoeld voor potentiële patiënten, potentiële nieuwe leden, mensen die iets over de VVPAO willen weten, en uiteraard voor de leden.

De VVPAO stelt zich ten doel de vrije praktijkvoering voor psychiaters te ondersteunen door het vormen van dit netwerk, onderlinge steun, informatie en nascholing.

De VVPAO doet niet aan directe belangenbehartiging, maar is wel beschikbaar als gesprekspartner voor maatschappelijke partijen die zich willen informeren over de vrije praktijkvoering.

Wat doet de VVPAO?

Klachtencommissie

De VVPAO neemt deel aan de Klachtencommissie Arkin en GGZ in Geest. Twee leden van de VVPAO hebben zitting in de klachtencommissie.

De VVPAO verspreid relevante informatie per mail onder haar leden en probeert antwoorden te vinden op vragen van haar leden.

Activiteiten

Er worden minimaal vier nascholings-avonden per jaar georganiseerd in Amsterdam, zo mogelijk samen met:

 • Amsterdamse huisartsen (AHV) en
 • Amsterdamse Vrijgevestigde Psychotherapeuten (RVVP)

Ondersteuning

 • Voor nieuwe leden
 • bij intervisie, kwaliteitsvisitatie, materiële controle en inspectiecontrole
 • bij keuze softwareprogramma en organiseren softwaregroepen
 • organiseren waarnemingsgroepen
 • bij klachten of suïcide in de praktijk
 • bij boekhouding en belasting problemen

Laatste nieuws

 • Nascholing 17 juni 2024; visitatie in de zelfstandige psychiatrische praktijk

  Deze nascholingsavond gaat over de ins en outs van de kwaliteitsvisitatie. Het hoe, wat en waarom. Elke ZGP heeft ervaring met visitatie en de ervaringen zijn zeer wisselend.  Deze avond gaat over het werk van de visiteurs, de ervaringen van zowel visiteurs als gevisiteerden, de visie vanuit de commissie kwaliteitsvisitatie, de situatie tot recent en de […]

  lees verder

 • POP-poli 25 maart 2024 VVPAO-nascholing

  Wat moet u weten bij de behandeling van vrouwen met psychiatrische kwetsbaarheid die zwanger zijn of willen worden Spreker: Marië Nijpels, psychiater POP-poli OLVG Voor inschrijven zie Agenda

  lees verder

 • Voorlichtingsavond Nederlandse Psychoanalytische Vereniging op 7 februari 2024

  Betreft: De opleiding tot Psychoanalyticus voor volwassenen en/ of kinderen enadolescenten.De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV) verzorgt een door deInternational Psychoanalytical Association (IPA) erkende opleiding totpsychoanalyticus voor volwassenen en kinderen /jeugdigen.Doel van deze opleiding is het zelfstandig kunnen verrichten van zowelpsychoanalyses als ook van psychotherapie “on analytic lines”.Tot de opleiding kunnen worden toegelaten:a. zij die in […]

  lees verder