Vind een psychiater

Aansluiten bij VVPAO

Wat doet VVPAO

Deze website is bedoeld voor potentiële patiënten, potentiële nieuwe leden, mensen die iets over de VVPAO willen weten, en uiteraard voor de leden.

De VVPAO stelt zich ten doel de vrije praktijkvoering voor psychiaters te ondersteunen door het vormen van dit netwerk, onderlinge steun, informatie en nascholing.

De VVPAO doet niet aan directe belangenbehartiging, maar is wel beschikbaar als gesprekspartner voor maatschappelijke partijen die zich willen informeren over de vrije praktijkvoering.

Wat doet de VVPAO?

Klachtencommissie

De VVPAO neemt deel aan de Klachtencommissie Arkin en GGZ in Geest. Twee leden van de VVPAO hebben zitting in de klachtencommissie.

De VVPAO verspreid relevante informatie per mail onder haar leden en probeert antwoorden te vinden op vragen van haar leden.

Activiteiten

Er worden minimaal vier nascholings-avonden per jaar georganiseerd in Amsterdam, zo mogelijk samen met:

 • Amsterdamse huisartsen (AHV) en
 • Amsterdamse Vrijgevestigde Psychotherapeuten (RVVP)

Ondersteuning

 • Voor nieuwe leden
 • bij intervisie, kwaliteitsvisitatie, materiële controle en inspectiecontrole
 • bij keuze softwareprogramma en organiseren softwaregroepen
 • organiseren waarnemingsgroepen
 • bij klachten of suïcide in de praktijk
 • bij boekhouding en belasting problemen

Laatste nieuws

 • Nascholing 27 november 2023 : PTSS en EMDR by Psytrec

  27 oktober 2023

  Presentatie over Complexe PTSS en nieuwe ontwikkelingen in de toepassing van EMDR o.a. bij persoonlijkheidsstoornissen door Sjef Berendsen, klinisch psycholoog, psychotherapeut en algemeen directeur van PSYTREC, Zie voor info uw email.

 • Nascholing 18 sept 2023 – Cluster C

  10 september 2023

  In deze nascholing een overzicht van de actuele stand van zaken overcluster C-persoonlijkheidsstoornissen. Deze persoonlijkheidsstoornissen zijn met een prevalentie van 3-9% onder de algemene bevolking en bij meer dan de helft van de patiënten met stemmings-, angst- en eetstoornissen de meest voorkomende vorm van persoonlijkheidspathologie.We bespreken de epidemiologie en laten zien welke opties er zijn…

 • Nascholing 19 juni 2023 – Tegenoverdracht

  15 mei 2023

  Tegenoverdracht: hoe herken je het en wat doe je ermee? Onder tegenoverdracht worden gevoelens van de behandelaar ten opzichte van de patiënt verstaan. Zij hebben met de patiënt, onszelf en/of beiden te maken. Heftige tegenoverdracht kan een goede behandelrelatie behoorlijk in de weg zitten. Zo kan je zó erg meeleven met de patiënt, dat je te…