Conflict of interest

De VVPAO bestaat bij de gratie van 176 leden die ieder jaarlijks €100 contributie betalen. Van deze contributies worden vacatiegelden aan de bestuursleden betaald en het communicatienetwerk en administratieve werk betaald. De VVPAO wordt voorts financieel ondersteund door verschillende farmaceutische industrieën.