Informatie

Beste website bezoeker

De website is bedoeld voor potentiële patiënten, potentiële nieuwe leden, mensen die iets over de VVPAO willen weten, en uiteraard voor de leden. De VVPAO stelt zich ten doel de vrije praktijkvoering voor psychiaters te ondersteunen door het vormen van dit netwerk, onderlinge steun, informatie en nascholing. De VVPAO doet niet aan directe belangenbehartiging, maar de VVPAO is wel beschikbaar als gesprekspartner voor maatschappelijke partijen die zich willen informeren over de vrije praktijkvoering.

De VVPAO ontwikkelt de volgende activiteiten:

  • Er worden nascholingsavonden georganiseerd in Amsterdam.
  • De VVPAO neemt deel aan de Klachtencommissie Arkin en GGZ inGeest.
  • De VVPAO verspreid relevante informatie per mail onder haar leden en probeert antwoorden te vinden op vragen van haar leden.

De VVPAO organiseert ondersteuning:

  • voor haar nieuwe leden
  • bij intervisie, kwaliteitsvisitatie, materiële controle en inspectiecontrole
  • keuze softwareprogramma en organiseren softwaregroepen
  • organiseren waarnemingsgroepen
  • bij klachten of suïcide in de praktijk
  • hardware problemen
  • boekhouding en belastingproblemen

Er is helaas geen ondersteuning voor patiënten om een psychiater te vinden. Daarvoor kunt u het best uw huisarts benaderen.