Klachtencommissie

Klachtencommissie

De VVPAO is aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie. Indien u een klacht heeft over een psychiater dan kunt u die het beste eerst met de psychiater zelf bespreken. Als dat voor u niet voldoende oplevert kunt u schriftelijk een klacht indienen bij onderstaande klachtencommissie en een afschrift sturen naar de psychiater.

Klachtencommissie Arkin en GGZ in Geest, Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam. Telefoonnummer 020 7885140. Email: klachtencie@ggzingeest.nl

De klachtencommissie wordt per klacht samengesteld uit de leden die worden afgevaardigd door de samenstellende instellingen en vereniging, op dit moment Arkin, GGZin Geest en de VVPAO. Bij een klacht tegen een vrijgevestigd psychiater wordt een commissie samengesteld. Daarin zullen geen leden van de VVPAO-zitting hebben.

De kosten van de klacht komen voor rekening van de psychiater waartegen de klacht is ingediend. Op dit moment hebben namens de VVPAO-zitting in de klachtencommissie:

Geschillencommissie

Om aan de eisen van de Wkkgz te blijven voldoen dienen ZGP’s ook aangesloten te zijn bij een geschillencommissie. Dat kan individueel via de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Of via een lidmaatschap bij de afdeling ZGP van de NVvP. De geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken behandelen klachten van vrijgevestigd geleden leden die aangesloten zijn bij landelijke vereniging van vrijgevestigd psycholoog psychotherapeuten, Nederlandse vereniging voor psychiatrie of de Nederlandse vereniging voor psychotherapie.